ای بازیگر گریه نکن

ما همه مون مثل همیم

صبحا که از خواب پا میشیم

نقاب به صورت میزنیم!!

...

+ نوشته شده در پنجشنبه 13 بهمن1390ساعت 19 توسط مينا |