·▪●㋡ مجــمـع دیوانگـان

زهوشیاران عالم هرکه را دیدم غمی دارد ♥ دلا دیوانه شو دیوانگی هم عالمی دارد!

ای بازیگر گریه نکن

ما همه مون مثل همیم

صبحا که از خواب پا میشیم

نقاب به صورت میزنیم!!

...

نوشته شده در پنجشنبه ۱۳ بهمن۱۳۹۰ساعت 19 توسط مينا| |

Design By : Night Melody